Firma MONOLIT IT SP Z O.O pragnie poinformować,

iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Tytuł projektu: „Automatyzacja procesów biznesowych w zakresie usługi informatycznej oraz integracji zamówień dostawców sprzętu informatycznego.”

Nr wniosku: WND-POIG.08.02.00-22-051/12

W związku z powyższym firma Monolit IT Sp. z o.o. ogłasza rozpoczęcie postępowania konkursowego na wydruk naklejek informujących o udziale finansowym środków Unii Europejskiej na sprzęt kupowany w ramach projektu:

Przedmiot postępowania konkursowego:

  • naklejki duże 20x10 cm 11 szt.
  • naklejki średnie 7x4 cm 11 szt.
  • naklejki małe 4x2 cm 11 szt.

Więcej szczegółów w załączniku poniżej:

załącznik


W załączniku poniżej publikujemy odpowiedzi

na składane przez oferentów zapytania w postępowaniu ofertowym z dnia 13.05.2013 na zakup:

  • dwóch przełączników
  • trzech serwerów
  • dwóch firewalli
  • macierzy
  • dwóch przełączników LAN
  • urządzenia appliance do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych
  • licencji Microsoft Windows Server Enterprise 2008 R2 MOLP

Tytuł projektu: „Automatyzacja procesów biznesowych w zakresie obsługi informatycznej oraz integracji zamówień dostawców sprzętu informatycznego”

Nr umowy: UDA-POIG.08.02.00-22-051/12

załącznik