ISO 9001

Uzyskanie przez Monolit IT certyfikatu ISO 9001:2015 w zakresie świadczenia usług wsparcia IT pokazuje, że nasza organizacja stale dąży do doskonalenia swoich usług.

Certyfikacja na zgodność z międzynarodową normą, przeprowadzona przez niezależną stronę trzecią, pokazuje zobowiązanie Monolit IT do ciągłego doskonalenia i zrównoważonej działalności biznesowej. To osiągnięcie jest czymś więcej niż przepustką na rynek.

ISO 9001