EMC

Firma EMC specjalizuje się w rozwiązaniach tworzących infrastrukturę do zarządzania informacją i jest ich czołowym dostawcą na świecie. Rozwiązania te wspomagają Klientów EMC w uzyskiwaniu maksymalnej wartości z posiadanych zasobów informacyjnych poprzez optymalne zarządzanie cyklem życia informacji (ILM -Information Lifecycle Management) tak by sprostać kluczowym wyzwaniom biznesowym.

Firma Monolit IT współpracuje z EMC w następujących obszarach technologicznych:

  • Składowanie danych - Inteligentne składowanie danych na macierzach dyskowych oraz urządzeniach archiwizacyjnych, które można dostosować do każdych wymagań w zakresie wydajności, skalowalności oraz funkcjonalności,
  • Ochrona danych - rozumiane jako zachowanie ciągłości biznesowej, systemy wykonywania kopii bezpieczeństwa i odtwarzania danych,
  • Optymalizacji składowania danych - w tym wirtualizacja, przenoszenie i migrowanie danych archiwizacja i zarządzanie zasobami,
  • Uzyskiwania dodatkowej wartości z składowanych danych poprzez inteligentne zarządzanie treścią i współdziałanie grupowe.

Więcej informacji na stronach producenta: www.emc.com